Rokmanni ryHistoriaa ja taustatietoa


 • Perustettu Liedon asemalla 19.7.2007.
 • Kiinteä toimipiste on Mannin navetta.
 • Yhdistys on rekisteröity kaupparekisteriin, patentti- ja rekisterikeskukseen.
 • Hallituksessa on 8 jäsentä / eri taiteenlajien ja ammattikuntien edustajia.
 • Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenhakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Yhdistyksen tavoitteet


 • Aatteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää Liedon maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja kehittää alueen seudun lapsi- ja nuori-, kulttuuri-, harrastus- sekä virkistystoimintaa.
 • Tarkoituksena on luoda ja kehittää uusia mahdollisuuksia taide- ja kulttuuritoiminnalle sekä edistää taiteiden ja kulttuurin alojen edustajien, ammattilaisten ja kaikenikäisten harrastajien sekä seudun asukkaiden yhteistoimintaa.

Rokmanni ry:n toiminta


 • Yhdistys mm. suunnittelee ja järjestää taide-, kulttuuri- ja virkistystapahtumia, konsertteja, katselmuksia , kilpailuja sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
 • Mahdollista myös esim. järjestää juhlatilaisuuksia, harrastustoimintaa ja opetusta taiteen ja kulttuurin aloilla sekä järjestää jäsenilleen matkoja ja retkiä esim. kulttuuri- ja  koulutustilaisuuksiin

Ensimmäinen vuosi meni nurkkia siivotessa. Sitä työtä riitti ja erityisesti Liedon asemanseudun nuoriso avusti siinä ahkerasti. Epävirallisena "nuorisotilana" navetta on siis toiminut alusta asti.

   

Liedon kunta palkitsi Rokmanni ry:n vuonna 2008 vuoden kulttuuritekona ja  Anne palkittiin vuoden nuorisotyöntekijänä.

Rokmanni ry VOITTI VALTAKUNNALLISEN VUODEN KYLÄTEKOPALKINNON (Maaseudun tulevaisuus / Kantri) vuonna 2009.

Yhdistys on saanut tukea Varsin Hyvä ry:ltä sekä EU:lta investointihankkeisiinsa (mm. kattoremonttiin ja piha-alueen raivaamiseen).

  

Yhteistyökumppanit


 • Rokmanni ry toimii yhteistyössä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla kulttuuri- ja taidealan yksityisten ja julkisten yhteisöjen ja viranomaistahojen kanssa. Sponsorina toimii LVI-palvelu Jari Laiho OY ja yhteistyökumppanina Moision Olkkari.
 • Yksityiset henkilöt – erityisesti paikalliset nuoret - ovat olleet tärkeitä tukijoitamme      (mm. lahjoitukset ja erityisesti talkootyö)